نماهنگ «اطفال المطر» به مناسبت روز قدس

نماهنگ «اطفال المطر» به کارگردانی دانش اقباشاوی و محصول باشگاه فیلم سوره به مناسبت روز قدس منتشر شد. «اطفال المطر» قصیده ای آشنا از نزار قبانی در باغ های زیتون پیامی از کودکانی دارد که گویی فرزندان باران هستند…