فیلم کوتاه «به همین سادگی» به مناسبت ماه رمضان

فیلم کوتاه «به همین سادگی» به کارگردانی سامان غنائمی تولید شده در کارگاه تجربه باشگاه فیلم سوره به مناسبت ماه مبارک رمضان منتشر شد.