تیزر_اطلاع_رسانی

#تیزر_اطلاع_رسانی

⚫️ مراسم سیاهپوشان محرم الحرام ⚫️

☑️ دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ساعت ۲۲

#خواهران_برادران

#هیئت_بین_الحرمین_بروجرد

@b_harameyn_ir
www.bharameyn.ir