انیمیشن «نافرمانی» به مناسبت روز قدس

انیمیشن «نافرمانی» به کارگردانی محصول باشگاه فیلم سوره به مناسبت روز قدس منتشر شد. «نافرمانی»؛ فقط انسان ها نیستند که حق انتخاب دارند. گاهی بمب ها نیز از دستور سرپیچی می کنند…