آره رفیق دل بکن از این دنیا
دنیا برای عاشقا زندونه
اگه شهید بشی تهش گلزاره
اگه نشی گوشه ی قبرستونه