💠 شب جمعه هوایت نکنم میمیرم…

🔘 #پست_اختصاصی_شب_زیارتی

🎵 از تو ممنونم حسین آروم جونم حسین

#تامحرم

@b_harameyn_ir
www.bharameyn.ir