#اطلاع_رسانی_مراسمات

همراه با قرائت مناجات حضرت امیر

دوشنبه ۵ تیرماه ساعت ۲۲

#خواهران #برادران

#هیئت_بین_الحرمین_بروجرد

@b_harameyn_ir