#اطلاع_رسانی

🌺جشن ولات حضرت معصومه س 🌺

دوشنبه ۲ مرداد ماه ساعت ۲۲

#خواهران_برادران

#هیئت_بین_الحرمین_بروجرد

@b_harameyn_ir