ویژه برنامه بزرگداشت سالروز تخریب قبور ائمه بقیع

#دوشنبه ۱۲ تیر ماه ساعت ۲۲

#خواهران_برادران

#هیئت_بین_الحرمین_بروجرد

@b_harameyn_ir