دهه دوم محرم

🔉🔉باسلام وعرض ادب محضر همه مخاطبین گرامی و آرزوی قبولی عزاداری ها
باتوجه به ایام عزاداری دهه دوم محرم این حقیر به علت نداشتن سعادت ،موفق به حضور در هیچ هیئت محترمی در بروجرد در دهه دوم محرم نشده ام
لذا اگر تراکت وبنری بوده که اسم بنده حک شده بدون هماهنگی بوده و بنده اظهار بی اطلاعی می کنم.
اجرکم عند الله….
الاحقر مهدی ترکاشوند