جلسه هفتگی دوشنبه۱۷مهرماه

🔻 #اطلاع_رسانی

⚫️ جلسه هفتگی دوشنبه۱۷مهرماه

#خواهران_برادران

💠 #هیئت_بین_الحرمین_بروجرد
🔻آدرس هیئت در گوگل مپ