اطلاع رسانی

🔻 #اطلاع_رسانی

⚫️مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام

#خواهران_برادران

💠 #هیئت_بین_الحرمین_بروجرد
🔻آدرس هیئت در گوگل مپ