اطلاع رسانی جلسه هفتگی

🔻 #اطلاع_رسانی 🔺#جلسه_هفتگی

🏴 سیاهپوشان محرم الحرم 🏴

🔶 دوشنبه ۲۷ شهریور ساعت۲۲

💠 #هیئت_بین_الحرمین_بروجرد

🆔 @b_harameyn_ir